19 August 2009

Visi dan Misi HPA

VISI HPA

Mewujudkan rangkaian produk herba sebagai satu kaedah rawatan yang berkesan. Komited menjadi pengeluar dan pemasar produk halal melalui jaringan MLM di negara ini dan membentuk usahawan yang dinamik, progresif dan berwibawa.

MISI HPA

Mempelbagaikan rangkaian produk herba dan juga program penyelidikan yang berupaya meningkatkan lagi mutu keluaran yang berkesan yang dapat membantu menyembuhkan penyakit. HPA juga memberi keutamaan mempelbagaikan keluaran produk halal bagi tiga produk utama iaitu makan kesihatan, barangan keperluan harian dan kosmetik. HPA memyedia dan memberi kemudahan bagi usahawan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan memantapkan lagi perniagaan ke arah kejayaan diri, keluarga dan masyarakat.