07 March 2009

Bedak Talkum Lelaki (IJK)


Talkum mendapat pemintaan tinggi
Talkum IJK dan MBK (lelaki & perempuan) kini telah mula diedarkan ke cawangan-cawangan HPA diseluruh Malaysia. Sebelum ini talkum MBK (wanita) telah diedarkan dan tidak sampai satu minggu telah habis dipasaran. Semua yang menggunakanya memuji produk tersebut dan kini talkum itu dikeluarkan beriringan untuk talkum lelaki.

Harga Pengguna
Semenanjung Malaysia: RM 6.50
Sabah & Sarawak: -
Harga Pengedar HPA
Semenanjung Malaysia: RM 5
Sabah & Sarawak: -
Nilai Mata (NM): 2